top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

EKSPONATAS

„ATVIRKŠČIAS KAMBARYS“

 
 
 

Ką daryti?

Įeikite į kambarį ir atsistokite prie apverstų buities baldų;
Pasiruoškite fotoaparatą įamžinkite draugus išskirtinėse nuotraukose arba paprašykite draugų ar iliuzijų namo „EUREKA“ darbuotojo nufotografuoti Jus.

Kas vyksta?

Įėję į kambarį galite pajusite svaigulį, nestabilumą, nes atrodys, jog pasaulis aukštyn kojom. būnant apverstame kambaryje, atrodo, jog laužomi fizikos dėsniai.

Įdomu

Didžiausias Europoje apverstas namas yra vos už kelių kilometrų nuo
Palangos – „Dino“ parke Radailiuose, Klaipėdos raj.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

EXHIBIT

"UPSIDE DOWN ROOM"

 

What to do?

Enter the room and stand next to the upside-down furniture.
Prepare your camera and make exclusive photos of your friends or ask your
friends or the worker of the house of illusion “EUREKA” to make a photo of
yours.

What happens?

You may feel dizzy, instable after entering the room as it will seem to you that
the world is upside-down. It seems that laws of Physics are broken in the
upside down room.

Interesting fact

The biggest upside down house in Europe is just a few kilometers away from
Palanga, in Dino park located in Radailiai, Klaipeda district.

flag-round-250.png

ЭКСПОНАТ

«ПЕРЕВЕРНУТАЯ НА ОБОРОТ КОМНАТА»

 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Войдите в комнату и встаньте возле перевернутой бытовой мебели.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Войдя в комнату Вы можете себя почуствовать головокружение, нестабильность, потому - что будет казаться что мир верх дном. Находясь в перевернутой комнате кажеться что ломаются все
физические правила.

ИНТЕРЕСНО:

Самый большой перевернутый дом в Европе находитса лиш несколько километров от Паланги - в Дино парке, в Радайляй, Клайпедский регион.

bottom of page