ŽAIDIMAS DVIEMS

„HUDINI PANČIAI“

 
 
 
 
 
 
 

Ką daryti?

Užsidėkite pančius ant riešų taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pabandykite atsiskirti vienas nuo kito nenusiimdami virvių nuo riešų.

Kas vyksta?

Jūs esate sujungti virvėmis ir dabar turite atrasti būdą atsiskirti. Ar įminsite garsiojo iliuzionisto paslaptį?

Įdomu

Haris Houdinis (1874-1926) - vienas garsiausių visų laikų iliuzionistų, daugelio šiuolaikinių triukų ir metodų pradininkas

Po žaidimo virves padėkite į joms skirtą vietą.

GAME FOR TWO

"THE HOUDINI HANDCUFFS“

 

What to do?

Put the handcuffs on your wrists as shown in the picture.

 

Try to separate from each other without removing the handcuffs from the wrists.

What happens?

You are connected by the rope and now you have to find a way to separate. Do you remember the secret of the famous illusionist?

 

Interesting fact

Harry Houdini (1874-1926) – was one of the most famous illusionists of all time, the pioneer of many contemporary tricks and techniques.

 

After completing the game, put the ropes in their place.

 

ИГРА ДЛЯ ДВОИХ

«ОКОВЫ ГУДИНИ»

 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ

Наденьте оковы на запястья в соответствии с рисунком.

 

Попробуйте отцепиться друг от друга, не снимая веревок с запястий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Вы соединены веревками и должны найти способ
разъединиться. Сумеете ли вы разгадать тайну знаменитого
иллюзиониста?

 

ИНТЕРЕСНО

Гарри Гудини (1874–1926) – один из самых известных
иллюзионистов всех времен, родоначальник множества
современных трюков и методов.

 

После игры положите веревки на их место.

 

Kontaktai

Contacts/Контакты

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Telefono numeris: +370 685 34244

Adresas: J. Basanavičiaus g. 24 A, Palanga

El. p.: info@namaseureka.lt

Kaip mus rasti?

How to find us? / Как найти нас?

© VISOS TEISĖS SAUGOMOS 2019 namaseureka.lt