top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

Interaktyvus žaidimas

„GELEŽIES DULKĖS“

 
 
 
 

Ką daryti?

Paimkite į rankas magnetą, pridėkite jį prie geležies dulkių, esančių už stiklo, ir, judindami
magnetą, pabandykite išgauti kuo įdomesnes formas.

Kas vyksta?

Magnetas, pridėtas prie geležies, pritraukia ir laiko aplink save dulkes. Kadangi geležis
yra susmulkinta, tai leidžia išgauti įvairias formas. Vos tik pajudinus magnetą matome, kad kartu su juo juda ir geležies dulkės.

Istorija

Senovės graikai ir kinai atrado, kad gamtoje yra natūralus magnetuotas akmuo,
vadinamas „magnetu“. Šis akmuo gali pritraukti nedidelius geležies gabalus ir visuomet
nukreipti juos ta pačia kryptimi. Ankstyvieji keleiviai šį magnetą naudojo kaip ankstyviausią
kompasą, norėdami pastebėti kryptį jūroje. Po tūkstančių metų plėtros, šiandienos
magnetai tapo galinga mūsų gyvenimo medžiaga. Šiuo metu magnetinė technologija
sparčiai vystosi, o magnetinės medžiagos tapo mažesnės.

Įdomu

Žemės magnetinis laukas jau seniai išmatuotas ir aprašytas, tačiau dar iki šiol visiškai
nepaaiškintas. Galime įsivaizduoti, kad tarp šiaurės ir pietų geografinių ašigalių yra
paprastas plokščias magnetas, kuris ir sukelia kai kuriuos stebimus reiškinius. Bet tai
nepadeda paaiškinti neįprasto Žemės magnetinio lauko stiprumo bei jėgų linijų krypties
kitimo: nei kodėl prieš milijoną metų Žemės magnetiniai poliai buvo išsidėstę priešingai
negu dabar, nei kodėl jie lėtai, bet nuolat juda.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

Interactive game

"IRON DUST"

 
 

What to do?

Take a magnet to your hands then put it next to the iron dust behind the glass and try to
get some interesting shapes.

What happens?

While doing it, the magnet holds the iron dust around, not letting it to fall apart. As the iron is shredded we manage to see some interesting shapes. When we move the magnet, the iron dust moves with it.

History

The ancient Greeks and Chinese discovered a natural magnetized stone in nature called a
magnet. This stone can attract small pieces of iron and always point it in the same
direction. Early travelers used this magnet as the earliest compass to set directions at the
sea. After thousands of years of development, today's magnets have become a powerful
material in our lives. Currently, magnetic technology is rapidly developing and magnetic
materials have become smaller.

Interesting fact

The earth's magnetic field has been already measured and described, but has not yet
been fully explained. We can imagine that there is a simple flat magnet between the north
and south geographic poles, which causes some of the observed phenomena. However,
that does not explain the change in the strength of the Earth's magnetic field and the
direction of the force lines: neither why millions of years ago the Earth's magnetic poles
were situated in the opposite direction, nor why they still move slowly but steadily.

bottom of page