top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

ŽAIDIMAS DVIEMS

„HUDINI PANČIAI“

 
 
 
 
 
 
 

Ką daryti?

Užsidėkite pančius ant riešų taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

hudinis.png

Pabandykite atsiskirti vienas nuo kito nenusiimdami virvių nuo riešų.

Kas vyksta?

Jūs esate sujungti virvėmis ir dabar turite atrasti būdą atsiskirti. Ar įminsite garsiojo iliuzionisto paslaptį?

Įdomu

Haris Houdinis (1874-1926) - vienas garsiausių visų laikų iliuzionistų, daugelio šiuolaikinių triukų ir metodų pradininkas

Po žaidimo virves padėkite į joms skirtą vietą.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

GAME FOR TWO

"THE HOUDINI HANDCUFFS“

 

What to do?

Put the handcuffs on your wrists as shown in the picture.

 
hudinis.png

Try to separate from each other without removing the handcuffs from the wrists.

What happens?

You are connected by the rope and now you have to find a way to separate. Do you remember the secret of the famous illusionist?

 

Interesting fact

Harry Houdini (1874-1926) – was one of the most famous illusionists of all time, the pioneer of many contemporary tricks and techniques.

 

After completing the game, put the ropes in their place.

 
flag-round-250.png

ИГРА ДЛЯ ДВОИХ

«ОКОВЫ ГУДИНИ»

 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ

Наденьте оковы на запястья в соответствии с рисунком.

 
hudinis.png

Попробуйте отцепиться друг от друга, не снимая веревок с запястий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Вы соединены веревками и должны найти способ
разъединиться. Сумеете ли вы разгадать тайну знаменитого
иллюзиониста?

 

ИНТЕРЕСНО

Гарри Гудини (1874–1926) – один из самых известных
иллюзионистов всех времен, родоначальник множества
современных трюков и методов.

 

После игры положите веревки на их место.

 
bottom of page