top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

ĮRENGINYS

„UŽRIŠK BATĄ“

 
 

Ką daryti?

Pabandykite užrišti batą su šalia esančiomis priemonėmis. Tai
sunkiau, nei atrodo!

Kas vyksta?

Rankomis užrišti bato raištelius yra lengva, nes naudojamas jau
žinomas išmoktas algoritmas, bet, pakeitus nors vieną užduoties
aspektą, algoritmas pasidaro nebetinkamas ir reikia mokytis batus
užrišti iš naujo.

Įdomu

Įdomiausia yra tai, kad dar nėra žinoma, kas sugalvojo batus su
raišteliais, bet žinoma jų atsiradimo data – 1790 m. kovo 27 d.
Būtent šią dieną Anglijoje atsirado pirmas toks batas, o iki tol visi
batai buvo užsegami sagtimis.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

GAME

"TIE THE SHOE"

What to do?

Try to tie the shoe with the tools provided. It is harder than it looks!

 

What happens?

It is easy to tie the shoe by our hands as we use already-known
algorithm. However, when changing at least one aspect of the task,
the algorithm becomes faulty and we need to learn again how to tie
our shoes.

 

Interesting fact

The most interesting thing is that it is not yet known who came up
with shoes with laces, but the date of their appearance is 27th
March, 1790. It happened in England and all shoes until then were
with buckles.

 

It is forbidden to throw objects into the hole and hang by

hands.

 
flag-round-250.png

ИГРА

«ЗАВЯЖИ БОТИНОК»

 

ЗАДАНИЕ

Попробуйте завязать шнурки при помощи подручных средств.
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд!

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Руками завязать шнурки легко, так как при этом используется
хорошо известный выученный алгоритм, но при изменении хотя
бы одного аспекта задания алгоритм перестает подходить, и
приходится учиться завязывать ботинки заново.

 

ИНТЕРЕСНО

Весьма интересным фактом является то, что еще неизвестно,
кто придумал обувь со шнурками, но известна дата ее
появления – 27 марта 1790 г. Именно в этот день в Англии
появился первый такой ботинок, а до этого все обувь
застегивалась на пряжки.

bottom of page