top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

„VIESULO TUNELIS“

 
 
 
 
 

Ką daryti?

Įeikite į sūkurio tunelį ir judėkite tiesiai tam skirtu takeliu.

Kas vyksta?

Juntama kūno nesvarumo būsena. Cilindras nuolatos sukasi, su šviesos ir
garso elementais. Tai pasaulyje labai paplitusi pramoga, dažna įvairiuose
nuotykių parkuose.

Įdomu

Žmogaus akių, ausų sistemos prisitaiko prie skirtingų pojūčių dėl
besisukančio vaizdo, o smegenys suvokia teikiamą informaciją ir kūnas
bando išlaikyti sukurtą nesvarumo iliuziją.

Nerekomenduojama sergantiems širdies ligomis, epilepsija ar kitomis nervų ligomis, nėščioms moterims, vaikams iki 6 metų amžiaus! Vyresni vaikai įleidžiami tik su tėvų priežiūra!

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

"A WHIRLWIND TUNNEL"

 

What to do?

Enter a whirlwind tunnel and move forward on the special path.

What happens?

A sense of weightlessness is created. The cylinder keeps turning all the time,
light and sound elements are added at the same time. This form of
entertainment is highly popular worldwide. It is often offered in various
adventure parks.

Interesting fact

Due to a turning image human visual and auditory systems adapt to different
senses, the brain perceives the information provided and the body tries to
maintain a created illusion of weightlessness.

People suffering from heart diseases, epilepsy and with other neurological disorders as well pregnant women and children under 6 years of age are advised to refrain from this form of entertainment! Older children are only allowed on this form of entertainment if they are with a parent!

flag-round-250.png

КОМНАТА СМЕРЧА

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Войдите в тунель и двигайтесь прямо в перед назначеной для этого тропинке.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Чутвуется состояние невесомости тела. Цилиндр постоянно кружется с елементами света и звука. В мире это очень популярное развлечение, часто находитса во многих парках развлечений.

ИНТЕРЕСНО:

Человеческие системы глаз, ушей приспосабливаютса при разных ощущений для кружещево вида, а мозг принимает информацию а тело стараетса выдержать созданую илюзию нестабильности.

bottom of page